Sportvissers

Met sportvissersvaartuigen worden bedoeld schepen die meestal bedrijfsmatig worden gebruikt voor recreatieve visserij. Een kleine groep reeds bestaande sportvissersvaartuigen valt onder oude, versoepelde wet- en regelgeving. Deze vloot kan niet meer worden uitgebreid en wordt geïnspecteerd door de ILT.

Nieuwe schepen moeten voldoen aan de eisen van Schepenwet, Schepenbesluit, de Regeling Veiligheid Zeeschepen en de Richtlijn 98/18. Ook deze schepen worden geïnspecteerd door de ILT.

Certificaten

Sportvissersvaartuigen moeten beschikken de volgende certificaten hebben:

  • Certificaat van Deugdelijkheid recreatievaartuig
  • Load line certificaat: Voor dit certificaat moet het schip voldoen aan de eisen uit de International Convention on Load lines 1969. Deze conventie stelt eisen aan de minimale uitwatering van een schip en de afsluitmiddelen van openingen in het schip
  • Meetbrief: De meetbrief is noodzakelijk voor het bepalen van het tonnage van het schip.
  • Verklaring anti-fouling: Met deze verklaring wordt verklaart dat het schip is voorzien van een aangroeiwerend verfsysteem dat voldoet aan de gestelde eisen.
  • Bemanningslijst: Op de bemanningslijst moeten de gegevens van de bemanning worden ingevuld zoals keuringsdata, diploma's, vaarbevoegheidsbewijzen, etcetera.
  • Veiligheidsmanagementsysteem (International Safety Management): Vanaf 24 maart 2008 moeten sportvissersvaartuigen die met meer dan 12 passagiers varen in een vaargebied verder dan vaargebied C (5 zeemijl van de kustlijn) een veiligheidsmanagementsysteem hebben.
  • Zeebrief: de aanvraag van een zeebrief staat beschreven bij (procedure) volledige eigendomsregistratie.