Toezichtsprogramma Veilig en duurzaam Schiphol

Met het toezichtsprogramma levert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bijdrage aan een veilig en duurzaam Schiphol. Dit programma is ontwikkeld na publicatie van een rapport door de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid op en rond Schiphol (2017). De conclusie was dat de complexiteit van de luchthaven op dat moment niet tot directe veiligheidsproblemen leidt. Wel moeten er maatregelen komen om die veiligheid te garanderen wanneer het aantal vluchten blijft groeien. Ook moet er beter zicht komen op de integrale risico’s en betere samenwerking op de aanpak daarvan.

De rol van de ILT

De ILT onderzoekt de risico’s en de samenhang tussen de risicothema’s. Het gaat om risico’s op het gebied van vliegveiligheid, maar ook van arbeidsveiligheid, hinderbeleving, gezondheid en leefbaarheid. De ILT houdt tot nu toe alleen toezicht op ILT-gecertifieerde organisaties. Ze verbreedt dat naar alle actief opererende luchtvaartorganisaties op Schiphol. Daarbij kijkt de ILT naar het gevolg van hun activiteiten op de veiligheid en duurzaamheid op en rondom Schiphol.

Het programma heeft 5 thema’s

•    Veilig vliegen en veilig werken.
•    Gezond en veilig leven.
•    Vertrouwen en betrouwbare feitenbasis.
•    Modern toezicht.
•    Schiphol als veilig en duurzaam multimodaal knooppunt.
De komende 4 jaar ligt het accent op de eerste 4 thema’s.

Lees meer over het toezichtsprogramma Schiphol