Opleidingen

Medewerkers van Schiphol of organisaties die op de luchthaven werken, moeten voldoen aan de voorschriften en beperkingen in EU-verordening 139/2014. De exploitant (beheerder) van de luchthaven is verantwoordelijk voor het opleiden van een aantal specifiek benoemde functies in de EU-verordening volgens het opleidingsplan. Het gaat om sleutelfunctionarissen en het personeel dat betrokken is bij de (dagelijkse) operatie, onderhoud, redding- en brandbestrijding beheer van de luchthaven en gerichte managementfuncties.

Verantwoordelijkheid voor opleiding

De ILT bepaalt niet aan welke opleidingseisen medewerkers van de luchthaven Schiphol moeten voldoen. Deze eisen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Schiphol.