Opleidingen

De ILT toetst via audits de kwaliteitsborging van de gegevens die worden aangeleverd door de luchthaven Schiphol. In dat kader kan ook worden bekeken of de bevoegde personen aantoonbaar in staat zijn om de registraties, bewerkingen en berekeningen op een correcte wijze uit te voeren.

Verantwoordelijkheid voor opleiding

De ILT bepaalt niet aan welke opleidingseisen medewerkers van de luchthaven Schiphol moeten voldoen. Deze eisen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Schiphol.