Hoe wordt het gemiddelde van 48 uur per week berekend voor de wekelijkse arbeidstijd van buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs?

De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd wordt berekend over een aaneengesloten periode van 26 weken. Hierbij gebruikt de ILT de gegevens van de tachograaf . De ILT gaat er hierbij vanuit dat de tachograaf juist is bediend.

Maximaal 60 uur per week

Daarbij is een arbeidstijd vanĀ  60 uur per week de absolute bovengrens. Een week loopt van maandag 00:00 tot zondag 24:00 uur.