Geldt beschikbaarheidstijd als arbeidstijd voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs?

Of de beschikbaarheid voor bus- en vrachtwagenschauffeurs geldt als arbeidstijd of niet, hangt af of deze van tevoren bekend is of niet. Is de beschikbaarheid van tevoren bekend, dan is het geen arbeidstijd. Is die tijd van tevoren niet bekend dan is het arbeidstijd.