Regionale luchthavens overschreden geluidsgrenswaarden niet in 2023

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft geen geluidsoverschrijdingen in 2023 geconstateerd bij de regionale luchthavens Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport. Dit staat in de handhavingsrapportages die de inspectie vandaag heeft gepubliceerd.

Voor alle Nederlandse regionale luchthavens en hun gebruikers gelden geluidsgrenswaarden en regels voor het gebruik van de luchthaven. De ILT controleert of de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zich hieraan houden en kan indien nodig sancties opleggen. Na afloop van ieder gebruiksjaar (periode 1 november tot en met 31 oktober) stelt de inspectie per luchthaven een handhavingsrapportage op met de resultaten van haar toezicht.

Lelystad Airport

De geluidsgrenswaarden zijn in het gebruiksjaar 2023 niet overschreden. Er zijn 2 vluchten tussen 23:00 uur en 07:00 uur uitgevoerd. Het ging hierbij om vluchten met de traumahelikopter. De ILT constateert dat Lelystad Airport zich aan de regels voor de nacht heeft gehouden.

Maastricht Aachen Airport

De grenswaarden voor de geluidbelasting zijn niet overschreden. Vanwege de renovatie van de startbaan van 8 mei tot en met 30 juni 2023 is Maastricht Aachen Airport gesloten geweest. Er landden ruim de helft minder vrachtvliegtuigen op de luchthaven dan in het vorige gebruiksjaar. Deels als gevolg van de sluiting van de luchthaven, maar ook door een afname van het vrachtverkeer.

Op de luchthaven waren in totaal 8 vliegtuigbewegingen na 23:00 uur. Het ging om vluchten die onder de uitzonderingscategorieën van de Omzettingsregeling vielen. Toezicht op circuitvluchten is in dit gebruiksjaar niet uitgevoerd. Reden is dat de ILT in haar toezicht al een aantal jaren geen onrechtmatigheden aantreft en dat er geen klachten over deze vluchten zijn.

De ILT onderzocht 13 vluchten die van de vertrekroutes afweken. 10 vluchten weken slechts marginaal af of ze weken af door aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding. De overige 3 vluchten overtraden de Omzettingsregeling. De ILT heeft deze overtreders een schriftelijke waarschuwing gegeven.

Rotterdam The Hague Airport

Op 3 maart 2023 waarschuwde de ILT de luchthaven om een dreigende overschrijding van een geluidsgrenswaarde te voorkomen. Later in het gebruiksjaar is Rotterdam The Hague Airport (RTHA) opnieuw gewaarschuwd. Door maatregelen vanuit RTHA en vanwege een wijziging van het wettelijk rekenvoorschrift voor de geluidsberekeningen met betrekking tot de traumahelikopter is de geluidsbelasting binnen de grenswaarden gebleven.

Er zijn 1.251 nachtvluchten op de luchthaven uitgevoerd. Dat zijn 93 nachtvluchten minder dan in het gebruiksjaar 2022. Van de 1.251 nachtvluchten ging het bij 661 vluchten om spoedeisende hulpverlening. De ILT heeft 42 nachtvluchten extra gecontroleerd op rechtmatigheid. 4 landingen tussen 00:00 en 01:00 uur voldeden niet aan de uitzonderingsbepalingen van de regels voor de openingstijden. Hiervoor heeft de ILT luchtvaartmaatschappij Transavia een last onder dwangsom (LOD) opgelegd om overtredingen in de toekomst te voorkomen.

1 start vóór 07:00 uur voldeed niet aan de regels voor de openingstijden. De ILT heeft hiervoor een waarschuwingsbrief gestuurd naar zowel de luchtvaartmaatschappij, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als de luchthaven.

Op de luchthaven is incidenteel gebruik door militaire luchtvaartuigen toegestaan. Er vonden 123 militaire vluchten op de luchthaven plaats, waarvan 1 in de nacht.

Voor RTHA zijn er aanvullende regels voor het gebruik van de vertrekroutes, zodat er zo min mogelijk over bewoond gebied wordt gevlogen. De ILT onderzocht 95 afwijkingen van vertrekroutes. In alle gevallen ging het om routeafwijkingen na instructies van de luchtverkeersleiding voor een veilige vluchtuitvoering.

Staat van de Luchtvaart

De belangrijkste resultaten van het toezicht door de ILT op de regionale luchthavens en Schiphol worden ook opgenomen in de Staat van de Luchtvaart. Deze wordt in het 1e kwartaal van dit jaar door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden.