Aanvraag registratie pleziervaartuigen tot 24 meter

Met dit formulier vraagt u een eerste registratie of wijziging van een registratie aan voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter en niet bedrijfsmatig in gebruik is.