Overbelading van vrachtwagen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hanteert een nieuwe aanpak om te zwaar beladen vrachtvoertuigen tegen te gaan. Overbelading veroorzaakt schade aan de infrastructuur en onveilige situaties op de weg. 85% van de voertuigen op de hoofdwegen houdt zich al aan de regels; 15% dus nog niet.