Geen uitzonderingen voor wegvervoer (Wit-)Russische vervoerders

In het 5e sanctiepakket staat dat het voor in (Wit-)Rusland gevestigde wegvervoerondernemingen verboden is op het grondgebied van de Europese Unie goederen over de weg te vervoeren.

Elke lidstaat in Europa heeft de mogelijkheid om voor bepaalde goederen uitzonderingen te maken op deze bepaling. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft, als bevoegde autoriteit hiervoor, het besluit genomen om geen uitzonderingsmaatregelen toe te staan voor Russische en Wit-Russische wegvervoersondernemingen op Nederlands grondgebied.

Dat betekent ook dat eventuele ontheffingen van andere lidstaten van de EU niet geldig zijn in Nederland. 

Het ministerie blijft de ontwikkelingen op dit onderwerp in de buurlanden en binnen de Europese Commissie volgen.