Slechts enkele overtredingen bij Groningen Airport Eelde

Op Groningen Airport Eelde (GAE) was in 2022 sprake van slechts enkele overtredingen. Het ging om 3 overtredingen bij vertrekprocedures en 2 overtredingen bij trainingsvluchten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft betrokken partijen een waarschuwing gegeven. De luchthaven bleef ook in het afgelopen jaar binnen de geluidsgrenzen. Dat staat in de handhavingsrapportage van de ILT die vandaag door minister Harbers (IenW) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Platform met verkeerstoren van luchthaven Groningen Airport Eelde.
Groningen Airport Eelde - foto ter illustratie

Toezicht op regionale luchthavens

Voor regionale luchthavens zoals Groningen Airport Eelde, gelden regels voor het gebruik van de luchthaven en geluidsnormen. Ook zijn er regels voor het vliegen over bewoond gebied om geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De ILT controleert of GAE en de partijen die daarop vliegen zich aan de geluidsnormen en regels houden. Gebeurt dat niet dan kan de ILT maatregelen, dwangsommen of boetes opleggen. Na afloop van een gebruiksjaar stelt de ILT een handhavingsrapportage op met de resultaten van het toezicht. Deze rapportage gaat over de periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Overtredingen

Over circuitvluchten (proef-, les- of oefenvluchten) ontving de ILT 7 klachten. De inspectie onderzocht of hier in strijd met de Omzettingsregeling en de Wet Luchtvaart was gehandeld. Dit gold voor 2 trainingsvluchten; de betreffende vliegschool en vlieger ontvingen een waarschuwing.

De ILT onderzocht 70 vluchten die van de vertrekroutes waren afgeweken. De inspectie constateerde 3 overtredingen met betrekking tot het correct vliegen van de vertrekprocedures. De luchtvaartmaatschappijen die deze overtredingen begingen, ontvingen een waarschuwing van de ILT.

Overige vluchten

Op de luchthaven waren in het afgelopen gebruiksjaar in totaal 275 vliegbewegingen na 23.00 uur. Het bleek om vluchten te gaan die vallen in de categorie reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten waarbij een onmiddellijke start of landing is vereist. Deze vluchten voldeden dus aan de regels. Verder waren er geen ongeoorloofde parachutespringvluchten. Van de maximaal 400 toegestane militaire vluchten zijn er in totaal 110 uitgevoerd. De ILT constateerde geen onrechtmatigheden bij de gecontroleerde militaire les- en oefenvluchten.