Veiligheidscertificaat

De luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde zijn Europees gecertificeerd. Een Europees veiligheidscertificaat vraagt de exploitant (beheerder) van de luchthaven aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met een aanvraagformulier. De inhoudelijke eisen waaraan de exploitant moet voldoen, staan in de Europese verordening 139/2014. Ook wijzigingen die van invloed zijn op het certificaat worden aan de ILT doorgegeven via het formulier.

Bekijk het aanvraagformulier.

Voor wie is een veiligheidscertificaat verplicht?

Met het veiligheidscertificaat toont de exploitant van de luchthaven aan dat:

  • De luchthaven beschikt over een veiligheidsmanagementsysteem.
  • De luchthaven de vliegveiligheidsrisico's op het terrein beheert.
  • De luchthaven streeft naar continue verbetering van de veiligheid.
  • De inrichting overeenkomstig met EU-verordening 139/2014 is.

Toetsing

Na ontvangst van de aanvraag start de procedure tot certificering: de ILT loopt de bedrijfshandboeken na en de houdt audits op locatie. Bij de beoordeling toetst de ILT de werkwijze en processen, net als de kwaliteit van producten en diensten die de luchthaven levert. De duur van de procedure is afhankelijk van de grootte van de luchthaven en van specifieke omstandigheden. De minimale termijn is 6 tot 8 weken, volgens de Awb.

Geldigheid certificaat

Het Europese veiligheidscertificaat is geldig voor onbepaalde tijd. De ILT ziet, met een mix van integrale inspecties (audits) en productinspecties, erop toe dat de luchthaven een goede invulling geeft aan de eisen.

Wijzigen certificaat

Veranderen de bedrijfsprocessen, operaties of bijvoorbeeld de inrichting van de luchthaven? Dan wijzigen de uitgangspunten waarvoor het veiligheidscertificaat is verleend. De exploitant (beheerder) moet een wijziging van het veiligheidscertificaat aanvragen, voordat de wijziging is doorgevoerd. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Kosten

De kosten voor het aanvragen of wijzigen van een veiligheidscertificaat staan in de Regeling tarieven luchtvaart 2008 (artikel 22).