Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2022-2023

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat op Groningen Airport Eelde (GAE) in 2022 sprake was van slechts enkele overtredingen. Het ging om 3 overtredingen bij vertrekprocedures en 2 overtredingen bij trainingsvluchten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft betrokken partijen een waarschuwing gegeven. De luchthaven bleef ook in het afgelopen jaar binnen de geluidsgrenzen.