Motoren en wijziging vermogen vissersvaartuig melden

Krijgt uw vissersvaartuig een nieuwe motor of verandert het vermogen? Dit moet u melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Onder Hoofdmotor vindt u de stappen die u moet volgen om een nieuwe motor of wijziging van het vermogen te melden. Bij Hulpmotoren of generatorset staat de uitleg over het melden van een nieuwe hulpmotor of generatorset.

Hoofdmotor vissersvaartuig

Melden nieuwe motor of wijziging van het vermogen

Hulpmotoren of generatorset vissersvaartuig

Melden (nieuwe) hulpmotor of generatorset