Melden ongevallen in de binnenvaart

Bij ongevallen in de binnenvaart geldt een meldplicht. De Inspectie Leefomgeving en Transport beoordeelt vervolgens of het veilig en verantwoord is dat het schip verder vaart.

Wanneer moet u een ongeval melden?

Bij aanvaringen of ongevallen met letsel of belangrijke schade aan het schip.

Onder belangrijke schade valt:

  • Elke cascoschade of de mogelijkheid hiervan door aanraking met de bodem, een aanvaring of schadevaring.

  • Ontbrekend of onklaar ankergerei.

  • Een defect aan de bediening van de voortstuwingsinstallatie of aan de voortstuwingsinstallatie zelf, of het niet kunnen bedienen van de voortstuwingsinstallatie.

  • Een defect aan het roer of het stuurwerk, of het niet functioneren van het hoofd- of het tweede onafhankelijke stuurwerk (volgens ES-TRIN artikel 6.09).

Waarom moet u een ongeval melden?

Het melden van een ongeval in de binnenvaart is verplicht volgens artikel 11 van de Binnenvaartwet. Een schip met een certificaat van onderzoek kan onveilig worden door schade, verkeerde reparaties, verbouwingen of ingrijpende wijzigingen aan de inrichting, werktuigen of uitrusting. Het certificaat van onderzoek kan daardoor de geldigheid verliezen. Dat betekent dat u niet meer mag varen, waardoor economische schade kan ontstaan.

Daarnaast biedt een schademelding bruikbare informatie voor de vaarwegbeheerder. Zodat deze adequate maatregelen kan nemen, zoals herstel of aanpassing van de infrastructuur.

De Inspectie Leefomgeving en Transport beoordeelt of het veilig en verantwoord is dat het schip verder vaart.

Wie moet het ongeval melden?

De eigenaar of gezagvoerder moet een aanvaring of ongeval met letsel of belangrijke schade melden.

Ongeval melden

Kan of mag een schip door een ongeval niet verder varen of zijn er maatregelen nodig? Dan meldt u dit direct aan de ILT, via telefoonnummer 088 – 489 00 00 of via een meldformulier.

Andere ongevallen meldt u bij de ILT via ons meldformulier. Een medewerker van de ILT neemt dan contact met u op.