Geldigheid kiellegdatum

Voor vissersvaartuigen waarvan de kiel uiterlijk 31-12-2020 gelegd wordt, zal de ILT een afbouwtermijn hanteren van 6 jaar. Dit betekent dat deze vaartuigen kunnen worden voorzien van Tier II motoren tijdens de afbouwperiode.

De afbouwtermijn is in overeenstemming met bestaande regelgeving (Regeling veiligheid zeeschepen, artikel 2, lid 2)  die van toepassing is op Nederlandse koopvaardij schepen.

Om gebruik te maken van deze afbouwtermijn moet u aan onderstaande vereisten voldoen:

  • De kiel van het vissersvaartuig moet te identificeren zijn aan de hand van een bouwnummer;
  • Er moet een kielleg-verklaring opgemaakt worden door een door de minister aangewezen EU erkend klassenbureau of door de ILT;
  • Indien u kiest voor het erkende klassenbureau verstuurt u een afschrift van de verklaring inclusief een foto waarop de aangebrachte identificatie duidelijk zichtbaar is per e-mail naar visserij@ilent.nl;
  • U verstuurt een ondertekend formulier Aanvraag certificaten voor vissersvaartuig bij nieuwbouw per e-mail naar visserij@ilent.nl.

Nadat de ingediende documentatie is beoordeeld en akkoord bevonden, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestiging van de kiellegging.