Themainspecties

De inspectie kanĀ besluiten om themainspecties te houden. De inspecteurs controleren dan alleen op bepaalde aspecten van het vervoer of op bepaalde routes.

Soms constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport dat vervoerders bepaalde wetten niet goed naleven. Ook komt het voor dat wetten wijzigen.