Een derde gecontroleerde vrachtwagens in overtreding bij gezamenlijke controle wegvervoer in Benelux

Op woensdag 20 september hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer controles in het wegvervoer goederen verricht. De ILT controleerde in Venlo (Nederland) en de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Zonhoven en Fernelmont (België). De controles richtten zich vooral op de naleving van de rij- en rusttijden, het correct gebruik van de tachograaf en de aanwezigheid van de verplichte documentatie. Bij de controle van in totaal 49 vrachtwagens bleken 16 vrachtwagens in overtreding en werden in totaal 34 overtredingen vastgesteld.

Inspecteur controleert in de cabine van een internationale vrachtwagen.

Nederlandse controleresultaten

In totaal zijn in Nederland 26 vrachtwagens gecontroleerd; bij 13 werden overtredingen geconstateerd. In totaal zijn er 8 processen-verbaal en 7 boeterapporten opgemaakt, te weten: 

 • 1 proces-verbaal voor het overtreden van de cabotageregels;
 • 1 proces-verbaal in verband met een verlopen code 95;
 • 2 processen-verbaal vanwege het ontbreken van de vervoersvergunning;
 • 4 processen-verbaal: 1 vanwege de hoogte, 1 in verband met een gebroken remschijf. Deze moest ter plekke worden vervangen voordat de chauffeur zijn weg mocht vervolgen. Daarnaast 1 proces-verbaal voor gladde banden en 1 omdat de zijafscherming ontbrak.
 • 2 waarschuwingen omdat de techniek niet op orde was;
 • 7 boeterapporten: 1 voor te weinig genomen dagelijkse rust, 1 voor het verkeerd instellen van de tachograaf, 2 voor het rijden op andermans bestuurderskaart en 1 boeterapport voor het manipuleren van de analoge tachograaf.
 • 5 keer een bevel tot staken arbeid voor het overschrijden van de rij- en rusttijden en manipulatie van de tachograaf.

Aan de Nederlandse controle in Venlo namen ook collega’s van de politie Landelijke Eenheid/Transport- en Milieucontrole, RDW en Belgische inspecteurs deel. Dit in het kader van het samenwerkingsverband MEG (Manipulatie Expert Groep) dat gericht is op het opsporen van tachograafmanipulatie. Naast controle op de bovengenoemde zaken, werden vrachtwagens ook onderworpen aan een technische controle. 

Belgische controleresultaten

In België zijn er 23 voertuigen gecontroleerd door de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Drie waren er in overtreding en er zijn daarbij 13 overtredingen geconstateerd: 

 • 1x fraude;
 • 1x niet-invoeren van de bestuurderskaart;
 • 1x niet-correct gebruik van de tachograaf;
 • 1x geen vervoersvergunning;
 • 6x onvoldoende dagelijkse rust;
 • 2x overschrijding van de ononderbroken rijtijd;
 • 1x overschrijding van de dagelijkse rijtijd.

Meer eenheid bevordert gelijk speelveld

Dankzij het Benelux-Verdrag van Luik uit 2014, kunnen inspectiediensten bij controles van goederenvervoer grensoverschrijdend samenwerken. De inspecteurs kunnen zodoende hun kennis van en ervaring met wegcontroles delen en de procedures beter op elkaar afstemmen. De samenwerking brengt meer eenheid in het toezicht op en de handhaving van de Europese wetgeving met betrekking tot het wegvervoer van goederen. Het draagt daarnaast bij aan een eerlijke concurrentie tussen transportbedrijven, betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en de verkeersveiligheid.