Bevoegdheden ILT

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben verschillende toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden.

Zij mogen onder meer:

  • een vrachtauto aan de kant laten zetten en (eventueel) naar een plaats van controle begeleiden
  • inzage vragen van documenten. Ze mogen ook documenten voor korte tijd innemen om er een afschrift van te maken
  • maatregelen nemen en processen-verbaal opmaken
  • monsters nemen van een lading gevaarlijke stoffen, om deze te laten onderzoeken

Inspecteurs mogen hiervoor verpakkingen openmaken.