Inspectie vissersvaartuig aanvragen

Elk jaar komt een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan boord voor het inspecteren van een vissersvaartuig. Als alles in orde is, worden de certificaten afgetekend. Eenmaal in de 5 jaar vindt er een ‘Vernieuwingsinspectie’ plaats en ontvangt u, als alles in orde is bevonden, van de ILT afdeling Visserij nieuwe certificaten voor een vissersschip. U maakt zelf een afspraak voor een inspectie.

Afspraak inspectie inplannen

De ILT is op werkdagen van 08:30 tot 16:00 uur telefonisch bereikbaar voor het plannen van afspraken. Het plannen van afspraken kan alleen telefonisch via het telefoonnummer 088 489 00 00. U moet de ILT ongeveer 3 tot 4 weken voor de gewenste inspectiedatum bellen voor het plannen van een afspraak.

Afspraak annuleren

Kan de geplande afspraak niet doorgaan? dan kunt u deze tot 48 uur van tevoren bij de ILT afdeling Visserij telefonisch annuleren. Dit is kosteloos. Annuleert u echter binnen 48 uur, dan brengen kosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij naar de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 en de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet.

Welke (extra) kosten kunt u verwachten?

U betaalt een jaarlijks tarief aan de ILT. In dit jaarlijkse tarief zit een jaarlijkse inspectie en één herinspectie inbegrepen. Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u voor een volgende herinspectie kosten verschuldigd. Een overzicht van de kosten vindt u in de Regeling tarieven transportsector / zeevaart.

Inspectie in het buitenland.

De ILT voert alleen inspecties in Nederland uit. Alleen als sprake is van overmacht, doet zij inspecties in het buitenland. In die gevallen worden extra kosten in rekening gebracht. Dat zijn reis- en verblijfskosten en reistijdkosten. Een overzicht van de kosten vindt u in de Regeling tarieven transportsectoren.

Meer informatie of contact

Voor vragen kunt u bellen naar 088 489 00 00 of mailen naar visserij@ilent.nl. Vermeld bij alle correspondentie altijd uw vismerk.