Huiddiktemetingen

Eigenaren van vissersschepen moeten de dikte van de scheepshuid (romp) laten meten met het oog op een veilig gebruik van het schip. Alleen bedrijven met een HSI-erkenning (Hoofd van de Scheepvaartinspectie) mogen huiddiktemetingen uitvoeren voor vissersvaartuigen onder ILT Klasse.

De uitvoering van de huiddiktemetingen en de rapportages daarover moeten goed en betrouwbaar zijn. Om in aanmerking te komen voor een ILT klassencertificaat, moet een meting door een daarvoor erkend bedrijf zijn uitgevoerd. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2024 en is van toepassing op vissersschepen tot 75 meter.

De voorwaarden voor huiddiktemetingen sluiten aan bij de regelgeving, richtlijnen en werkwijze zoals klassenbureaus die toepassen in de visserijsector.

Overzicht van HSI-erkende bedrijven die huiddiktemetingen mogen uitvoeren

Bedrijf Locatie Activiteit Erkenning geldig tot
3D Industrial Services B.V. Ridderkerk Huiddiktemetingen 31-12-2026
Expertisebureau Bunschoten Vinkeveen Huiddiktemetingen 31-12-2024
MME Group Ridderkerk en Heerenveen Huiddiktemetingen 31-12-2026

Wat moet u doen en wie moet u informeren

Voorafgaand aan de diktemeting stelt de ILT de omvang van de meting vast. Tijdens de meting moet een ILT inspecteur aanwezig te zijn. In geval van overmacht kunnen het HSI-erkende bedrijf en de ILT afspraken maken over de omvang van de meting en de wijze van tussentijds rapporteren.

Bijzonderheden tijdens meting

Als het bedrijf tijdens de meting bijzonderheden aantreft, informeert het de ILT inspecteur meteen, zodat eventueel aanvullende metingen en/of passende maatregelen genomen kunnen worden.

Rapportage direct en later

Het bedrijf stelt een voorlopig rapport op, ondertekent dit en geeft het ter verificatie aan de aanwezige ILT inspecteur. Het bedrijf dient het definitieve diktemeetrapport binnen 14 dagen na de meting in bij de ILT.

Maatregelen na rapportage

De eigenaar is ten allen tijde de eindverantwoordelijke om passende maatregelen te nemen naar aanleiding van de uitkomst van de meting (reparaties, aanvullende onderzoeken, aanvullende afspraken) als het (concept) rapport daartoe aanleiding geeft.