De ILT verleent op aanvraag een vergunning voor indienststelling voor nieuwe hoofdspoorwegen. Bij vernieuwing of verbetering van hoofdspoorweginfrastructuur dient degene die deze vernieuwing of verbetering aanbesteedt, een informatiedossier in. De ILT eist op basis van dit informatiedossier een vergunning als de omvang of de mogelijke gevolgen voor de veiligheid dat noodzakelijk maken.

Doorlooptijd

De beslistermijn voor de beoordeling van het informatiedossier is vier maanden. Voor de overige beschikkingen bij hoofdspoorweginfrastructuur, inclusief de vergunning voor indienststelling, is de beslistermijn acht weken.

Hoort bij