Geluidsoverlast spoorwegen

Woont u in de buurt van een spoorweg? En heeft u last van het geluid? Neem dan eerst contact op met de spoorbeheerder. Voor de hoofdspoorwegen is dat ProRail. Bent u het niet eens met het oordeel van de beheerder, dan kunt u contact opnemen met de ILT. 

Een geluidklacht indienen

Altijd eerst contact met de beheerder

Leg het probleem uit aan de beheerder. Deze beoordeelt uw situatie.

Niet eens met standpunt beheerder? Dan contact ILT

Bent u het niet eens met het oordeel van de spoorbeheerder? Dan kunt u uw geluidklacht naar de ILT sturen. De ILT beoordeelt de reactie van de spoorbeheerder. Er zijn 2 uitkomsten mogelijk:  

  1. Het oordeel van de spoorbeheerder klopt

    Trekt de ILT de conclusie dat het oordeel van de spoorbeheer klopt, dan legt de ILT aan u uit waarom dit zo is. Hiermee is uw geluidklacht afgehandeld. Er komt geen volgend onderzoek.
  2. Het oordeel van de spoorbeheerder klopt niet

    Trekt de ILT de conclusie dat het oordeel niet klopt, dan doet de ILT vervolgonderzoek. 

Vragenformulier

U neemt contact op met het vragenformulier. De ILT heeft de volgende informatie van u nodig:

  • de geluidsklacht die u heeft ingediend bij de beheerder (ProRail of RET) 
  • het antwoord dat u van de beheerder heeft ontvangen
  • uw adres, postcode en huisnummer
  • de reden dat u uw vraag naar de ILT stuurt

Na het indienen van uw geluidklacht krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail.

Wat doet de ILT met uw geluidklacht?

De ILT kijkt of zij voldoende informatie van u heeft ontvangen. Is dit niet zo, dan vraagt de ILT u de informatie aan te vullen.

Als de ILT voldoende informatie heeft, start zij een onderzoek. U ontvangt daarover bericht. In het onderzoek controleert de ILT of de beheerder aan de geluidnormen voldoet. U ontvangt de resultaten van het onderzoek. Hiermee is uw klacht afgehandeld.

Toezicht door ILT

De ILT houdt toezicht op geluidnormen. Met dit toezicht wil de ILT voorkomen dat geluidnormen overschreden worden. Is dit het geval, dan onderneemt de ILT actie. Dit is het handhaven van de geluidnormen.

Meer informatie over geluidsoverlast

Meer informatie over geluidsoverlast van het spoor vindt u op de website van de rijksoverheid.