Geluidsoverlast spoorwegen

Geluidsoverlast spoorwegen

Als u in de buurt van een spoorweg woont, kunt u last hebben van het geluid. In Nederland is er een onderscheid tussen hoofdspoorwegen, lokale spoorwegen en bijzondere spoorwegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt alleen toezicht op hoofdspoorwegen. De informatie op deze pagina is daar dan ook op gericht.

Een geluidklacht indienen

Als u geluidsoverlast heeft, neem dan contact op met de beheerder van het spoor. In het geval van de Hoekse Lijn is dit RET Rotterdam. Neem voor de overige spoorwegen contact op met ProRail.

Leg het probleem uit aan de beheerder. Deze beoordeelt uw situatie. Bent u het niet eens met het oordeel? Neem dan contact op met de ILT. De ILT bekijkt of het oordeel van de beheerder juist is. Is dit het geval, dan is er verder geen actie van de ILT nodig. Als de ILT concludeert dat het oordeel niet klopt, dan neemt de ILT uw klacht in behandeling.

Rol van de ILT

De ILT houdt toezicht op geluidnormen. Met dit toezicht wil zij het overschrijden van geluidnormen voorkomen. Als de geluidnormen worden overschreden, onderneemt de ILT actie. Dit is het handhaven van de geluidnormen. Meer informatie over geluidsoverlast van het spoor vindt u op de website van Rijksoverheid.

Wat doet de ILT met uw geluidklacht?

Na het indienen van uw geluidklacht bij de ILT, krijgt u een ontvangstbevestiging. De ILT kijkt of zij voldoende informatie van u heeft ontvangen. Is dit niet het geval, dan vraagt de ILT u de informatie aan te vullen. De ILT heeft de volgende informatie van u nodig:

  • De vraag die u aan de beheerder heeft gesteld.
  • Het antwoord dat u van de beheerder heeft ontvangen.
  • Uw adres, postcode en huisnummer.

Als de ILT voldoende informatie heeft, start zij een onderzoek. Hierin wordt gecontroleerd of aan de geluidnormen wordt voldaan. U ontvangt deze beoordeling van de ILT. Ook krijgt u de resultaten van het onderzoek. Hiermee is uw klacht afgehandeld.