Geluidsoverlast rijkswegen

Woont u in de buurt van een rijksweg? En heeft u last van het geluid? Neem dan eerst contact op met Rijkswaterstaat. Bent u het niet eens met het oordeel van Rijkswaterstaat, dan kunt u contact opnemen met de ILT. 

Een geluidklacht indienen

Altijd eerst contact met Rijkswaterstaat

Als u geluidsoverlast heeft van een rijksweg, neem dan contact op met Rijkswaterstaat. Dit is de beheerder van de rijkswegen. Rijkswaterstaat beoordeelt uw situatie.

Niet eens met oordeel Rijkswaterstaat? Dan contact ILT

Bent u het niet eens met het oordeel van Rijkswaterstaat? Dan kunt u uw geluidklacht naar de ILT sturen. De ILT beoordeelt de reactie van de rijkswegbeheerder. Er zijn 2 uitkomsten mogelijk:

  1. Het oordeel van Rijkswaterstaat klopt

    Trekt de ILT de conclusie dat het oordeel van Rijkswaterstaat klopt, dan legt de ILT aan u uit waarom dit zo is. Hiermee is uw geluidklacht afgehandeld. Er komt geen volgend onderzoek.
  2. Het oordeel van Rijkswaterstaat klopt niet

    Trekt de ILT de conclusie dat het oordeel niet klopt, dan doet de ILT vervolgonderzoek. 

Vragenformulier

U neemt contact op met het vragenformulier van de ILT. De ILT heeft de volgende informatie van u nodig:

  • de geluidsklacht die u heeft ingediend bij Rijkswaterstaat 
  • het antwoord dat u van Rijkswaterstaat heeft ontvangen
  • uw adres, postcode en huisnummer
  • de reden dat u uw vraag naar de ILT stuurt

Wat doet de ILT met uw geluidklacht?

De ILT kijkt of zij voldoende informatie van u heeft ontvangen. Is dit niet het geval, dan vraagt de ILT u de informatie aan te vullen. 

Als de ILT voldoende informatie heeft, start zij een onderzoek. U ontvangt daarover bericht. In het onderzoek controleert de ILT of aan de geluidnormen wordt voldaan. U krijgt de resultaten van het onderzoek. Hiermee is uw klacht afgehandeld.

Toezicht door ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op geluidnormen. Met dit toezicht wil zij het overschrijden van geluidnormen voorkomen. Als de geluidnormen worden overschreden, onderneemt de ILT actie. Dit is het handhaven van de geluidnormen. De ILT houdt alleen toezicht op rijkswegen en niet op provinciale en gemeentelijke wegen. 

Meer informatie over geluidsoverlast

Meer informatie over geluidsoverlast van (rijks)wegen vindt u op de website van Rijksoverheid.