Beeld: ©IenW

Dieselmotoren in binnenvaartschepen

In de verordening 2016/1628 is vastgelegd welke motoren voor binnenvaartschepen zijn toegestaan. 

Nieuwe motoren vanaf 19 kW moeten voorzien zijn van een inbouwverklaring van een erkende keuringsinstelling. 

Op de website van Cesni kunt u antwoorden op veelgestelde vragen ten aanzien van motoren die geschikt zijn voor montage in binnenschepen. Het betreffende document van Cesni over de ES-TRIN en de NRMM-verordening , kunt u hier terugvinden.

Daarnaast heeft de ILT een informatief Excel-document opgesteld waarmee u kunt vaststellen welke motor u in het schip mag plaatsen, afhankelijk van het tijdstip van het opstellen van de inbouwverklaring van de motor en het certificeren van het schip. In het overzicht zijn ook overgangsmotoren en motoren met een alternatief keuringscertificaat opgenomen. Als het informatieve bestand wilt ontvangen, neem dan contact met op met de ILT via het telefoonnummer 088-489 00 00.