VIB-check

Inzicht in de kwaliteit van het veiligheidsinformatieblad? Met de VIB-check weet u het direct.

U neemt beschermingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen. Natuurlijk is dit vanzelfsprekend voor u. Uw maatregelen baseert u op de informatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB). Maar is die benodigde informatie op het VIB wel duidelijk, correct of volledig? Dat checkt u vanaf nu zelf heel eenvoudig op VIB-check.nl:

  • In een paar klikken heeft u inzicht in de kwaliteit van het VIB.
  • Met 1 druk op de knop vraagt u de leverancier rechtstreeks om een nieuw en compleet VIB.

Doe de check op www.VIB-check.nl of www.sds-check.nl (English).

De VIB-checklist is een initiatief van de Nederlandse Arbeidsinspectie in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en brancheorganisaties.