Gezamenlijk toezicht op chemische stoffen

De ILT is niet de enige die toezicht houdt op chemische stoffen. Ze doet dit samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Nederlandse Arbeidsinspectie, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de douane. Zij delen kennis, ervaring en informatie met elkaar. Daarnaast werken ze aan gezamenlijke projecten. Ze bespreken samen de planning en brengen rapportages uit over hun controles.

Samenwerken met Europese lidstaten

De ILT houdt toezicht op verplichtingen voor chemische stoffen die in verschillende Europese verordeningen staan. De bekendste regelgeving is de Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH). Hierbij werkt de ILT samen met nationale toezichthouders en met toezichthouders uit de andere Europese lidstaten. Dit doet zij binnen het Europees samenwerkplatform Forum. Forum is een netwerk van instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de volgende verordeningen:

  • Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (REACH)
  • Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP)
  • Persistente organische verontreinigende stoffen (POP)
  • Prior Informed Consent (PIC)

Elk jaar doen Nederlandse inspectiediensten mee aan Europese handhavingsprojecten. Zij delen dan hun expertise in verschillende werkgroepen. Daarnaast delen de inspecties signalen met elkaar. Ook volgen ze deze signalen samen op. Het Forum verzamelt, verwerkt en publiceert de inspectieresultaten van gezamenlijke projecten.

Controles uit de afgelopen jaren

De afgelopen jaren werkten de ILT en andere inspecties samen aan verschillende controles. Klik op een jaartal om te zien aan welke controles de ILT (mee)werkt(e).