REACH en Administratieverplichtingen voor tankterminals en traders van brandstoffen

Tankterminals slaan stoffen op voor derden (vaak handelaren/traders), mengen stoffen in de tanks in opdracht van de huurder van deze tanks (vaak ook handelaren/traders) en laden en lossen stoffen in tanks en in schepen.
In dit memo staan de verplichtingen van deze bedrijven in het kader van de REACH-verordening en het Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten en welke rol zij vervullen in de keten.