Caribisch gebied

Sinds 2013 worden inspecties uitgevoerd bij vier op- en overslagbedrijven van brandstoffen op Bonaire en Sint Eustatius als gevolg van het feit dat deze eilanden per 10-10-2010 bijzondere Nederlandse gemeenten zijn geworden. Het betreft twee grote olieterminals, een brandstofdepot en de kerosinetanks op het vliegveld van Bonaire. Deze inspecties worden gezamenlijk uitgevoerd met Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Inspectie SZW.