Caribisch gebied

Sinds 2013 worden inspecties uitgevoerd bij 4 op- en overslagbedrijven van brandstoffen op Bonaire en Sint Eustatius als gevolg van het feit dat deze eilanden per 10 oktober 2010 bijzondere Nederlandse gemeenten zijn geworden. Het betreft 2 grote olieterminals, een brandstofdepot en de kerosinetanks op het vliegveld van Bonaire. Deze inspecties worden gezamenlijk uitgevoerd met Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Nederlandse Arbeidsinspectie.