Omwisselen systeemkaart BCT

In 2020 zijn alle persoonsgebonden kaarten voor de Boordcomputer Taxi (BCT) vervangen. Dat was nodig omdat de geldigheid van het beveiligingscertificaat op deze kaarten afliep. Tegelijkertijd hadden alle BCT’s een update van de software nodig. De laatste stap in de benodigde aanpassingen is het omwisselen van de systeemkaart in de BCT.

In 2020 kregen alle Boordcomputers Taxi (BCT) een 2.3-update via de fabrikant van de boordcomputer. Deze update was nodig om het beveiligingscertificaat op de G2-systeemkaarten tijdelijk te verlengen met een periode van drie jaar. Dat betekent dat uiterlijk 20 maart 2023 bij alle BCT’s een nieuwe G3-systeemkaart moet zijn ingebouwd. Uw fabrikant informeert u hierover. Het is belangrijk dat u uw systeemkaart tijdig vervangt. Een werkende BCT is vereist voor het uitoefenen van toezicht op de arbeids- en rusttijden. Zie voor meer informatie: