Inspectie samenvoegen grond

Er zijn wettelijke regels voor handelingen met grond om te voorkomen dat de bodem (verder) verontreinigd raakt. Die regels gelden voor zowel marktpartijen als overheden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet er onder andere op toe dat er niet zonder erkenning grond wordt samengevoegd. De ILT ziet er verder op toe dat er door erkende (rechts)personen en instellingen wordt samengevoegd conform de geldende normdocumenten.

Wat zijn de regels?

Hoofdregel is dat geen partijen grond mogen worden samengevoegd zonder erkenning.

In de publicatie "Geen grond samenvoegen zonder erkenning" krijgt u informatie aangereikt over hoe u zorgvuldig kunt omgaan met grond. Zo kunt u in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving grond ontgraven, grond (tijdelijk) opslaan, afvoeren of toepassen.

Ook worden aan de hand van foto’s (on)wenselijke praktijksituaties nader geduid. De ILT wil u hiermee stimuleren om na te denken over uw grondactiviteiten en te borgen dat deze activiteiten in lijn zijn met de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving is ook veel informatie over dit onderwerp te vinden. In een aantal gevallen wordt er in de tekst naar verwezen.

Onderstaande vragen worden behandeld:

• Wat zijn de relevante wetsartikelen?
• Wat is samenvoegen?
• Wat is één partij?
• Wat is grond?
- graszoden
- schoffelafval
- compost
- veegvuil (RKGV)
• Mag ik samenvoegen binnen een tijdelijke opslag?
• Misverstanden
• Wat zijn mijn alternatieven?

Inspectie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het afgelopen jaar inspecties uitgevoerd waaruit blijkt dat diverse gemeenten nog altijd bedoeld of onbedoeld verschillende partijen grond samenvoegen op (tijdelijke) opslaglocaties zonder te beschikken over de daartoe vereiste erkenning. Het Besluit bodemkwaliteit wordt daarmee regelmatig door mede overheden overtreden.

Omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om het zorgvuldig omgaan met grondstromen is dit voor de ILT aanleiding om nu alle gemeenten in Nederland aan te schrijven.

Op basis van een vragenlijst die door de gemeenten moet worden ingevuld zal een aantal gemeenten worden geselecteerd voor een inspectie, welke na de zomer zal worden uitgevoerd.