Wettelijke regels toepassen staalslakken dekken risico’s voor mens en milieu niet af