Signaalrapportage: Analyse risico's in de keten van bodemas

In deze analyse schetst de ILT een beeld van de risico’s van bodemas. Bodemas is een bijproduct van afval. Die ontstaat na verbranding van afval in de afvalenergiecentrales en wordt na opwerking als bouwstof toegepast.