Infographic de 3 sporen van de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) draagt als toezichthouder bij aan een gezonde bodem en duurzaam gebruik daarvan. In het programma Bodem,
grond- en oppervlaktewater hanteert de ILT daarbij 3 verschillende sporen: versterken van ketensamenwerking, thema's en vereenvoudiging van regelgeving.