Binnenvaartwet en Europese regelgeving

In de Binnenvaartwet is de Europese Richtlijn 2006/87/EG ingevoegd en drie bestaande wetten. Dat zijn de Wet vervoer binnenvaart, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, en de Binnenschepenwet.

Op Overheid.nl vindt u

Internationale wetgeving

Op de website van de CCR staat internationale wetgeving voor de binnenvaart zoals bijvoorbeeld reglementen voor:

  • Technische voorschriften binnenvaart: Reglementen Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR);
  • Bemanningsvoorschriften op actewateren: Reglement scheepvaartpersoneel (RSP);
  • Politievoorschriften op actewateren: Rijnvaart Politie Reglement (RPR);
  • Type gekeurde uitrusting binnenvaart: motoren, AIS, boordzuiveringsinstallaties, radar- en bochtaanwijzers, erkende inbouwbedrijven, etcetera.

Op de website van de CCR staan ook de dienstinstructies voor de klassenbureaus en keuringsinstanties.

Directive 2006/87/EC: technische voorschriften binnenvaartschepen

In Directive 2006/87/EC staan de technische voorschriften voor certificering van binnenvaartschepen. In het document staan links naar de officiële publicaties door de Europese Commissie.

Op EUR-Lex staat de Directive 2006/87/EC: technische voorschriften binnenvaartschepen.
Deze Directive is er ook in het Engels.

ES-TRIN

Dankzij harmonisatie geldt vanaf oktober 2017 een technische standaard voor zowel CCR als ook EU gecertificeerde schepen. Dat is de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  Ook de dienstinstructies zijn vanaf die datum geharmoniseerd in heel Europa.

De Binnenvaartwet is niet van toepassing op schepen:

  • In het beheer van het Ministerie van Defensie;
  • Die horen bij een buitenlandse krijgsmacht.