Binnenvaartwet en Europese regelgeving

De Europese Richtlijnen  2016/1629 (technische voorschriften binnenschepen) en 2017/2397 (beroepskwalificaties binnenvaart) zijn ingevoegd in de Binnenvaartwet.

Op Overheid.nl vindt u:

Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI)

Op de website van CESNI staat internationale wetgeving voor de binnenvaart op binnenwateren van de Unie zoals bijvoorbeeld standaarden voor:

  • Technische voorschriften binnenvaart: Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN).
  • Bemanningsvoorschriften: Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN).
  • Informatienetwerk: Europese Standaard voor de River Information Services (ES-RIS).
  • Lijsten van bevoegde autoriteiten, erkende bedrijven alsook gekeurde apparatuur en uitrusting op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

Op de website van de CCR staat internationale wetgeving voor de binnenvaart zoals reglementen voor:

  • Technische voorschriften binnenvaart: Reglementen Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR).
  • Bemanningsvoorschriften op aktewateren: Reglement scheepvaartpersoneel (RSP).
  • Politievoorschriften op aktewateren: Rijnvaart Politie Reglement (RPR).

ES-TRIN

Dankzij harmonisatie geldt vanaf oktober 2017 een technische standaard voor zowel CCR als ook EU gecertificeerde schepen. Dat is de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  Ook de dienstinstructies zijn vanaf die datum geharmoniseerd in heel Europa.

Op de website van CESNI staat de regelgeving in meerdere talen. 

Marine uitgezonderd

De Binnenvaartwet is niet van toepassing op schepen:

  • In het beheer van het Ministerie van Defensie.
  • Die horen bij een buitenlandse krijgsmacht.