Voorbeelden invullen vaartijdenboek

Aan de hand van het vaartijdenboek controleert de ILT of de voorschriften voor bemanning worden nageleefd.

Het vaartijdenboek moet antwoord geven op vragen, zoals:

  • in welke exploitatiewijze vaart het schip?
  • welke bemanning is aan boord?
  • welke reis hebben het schip en de bemanning afgelegd?
  • wanneer heeft de bemanning gerust?

Het vaartijdenboek is dus belangrijk voor de controle op naleving op de vaartijden van het schip, de minimale bemanningssterkte en de rust en werktijden van deze bemanningsleden. Als het vaartijdenboek niet of onjuist is ingevuld, dan is de gezagvoerder in overtreding. Wanneer zo’n overtreding wordt vastgesteld, kan er een boeterapport worden opgemaakt. In het vaartijdenboek staat een instructie hoe u deze in moet vullen. 

Verder kan het vaartijdenboek worden gebruikt voor de arbeidstijdenregistratie. Deze registratie is verplicht voor alle bemanningsleden en is vormvrij. Meer informatie staat in: Specifieke regels arbeidstijden binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij 

4 voorbeelden van verschillende situaties uitgewerkt

Wijziging van exploitatiewijze

Deze afbeelding illustreert hoe de informatie over de wijziging van exploitatiewijze er in het vaartijdenboek uitziet.
Beeld: ©Inspectie Leefomgeving en transport
Deze afbeelding illustreert hoe de informatie over de wijziging van exploitatiewijze er in het vaartijdenboek uitziet.
Beeld: ©Inspectie Leefomgeving en Transport.

Na aankomst in Maasbracht op 3 april om 04:45 uur neemt de gehele bemanning de verplichte rust voor de wisseling van exploitatiewijze die plaatsvindt op 3 april om 11:30 uur. Dus het bemanningslid dat van boord is gegaan en de verplichte rust ter voorbereiding voor de wisseling van exploitatiewijze moeten worden aangetekend op bladzijde 54 (zie hierboven).
De voor exploitatiewijze A2 bestemde bemanningsleden moeten direct vóór de wisseling een ononderbroken rusttijd van 6 uur in acht nemen. De bemanningsleden moeten kunnen aantonen dat zij deze rust ook daadwerkelijk hebben genomen. De aantekeningen na het moment van wisseling moeten op een nieuwe bladzijde worden aangebracht.

Regelmatig rooster

Deze afbeelding illustreert hoe informatie over het rooster er in het vaartijdenboek uitziet.
Beeld: ©Inspectie Leefomgeving en Transport

In de kolommen 9 tot en met 11 moet het begin en het einde van de rusttijd van elk bemanningslid worden ingevuld. Deze aantekeningen moeten uiterlijk om 08:00 uur de volgende ochtend in het vaartijdenboek staan. In het geval dat de bemanningsleden hun rust nemen volgens een regelmatig rooster, kunt u met 1 schema per reis volstaan. Dit geldt uitsluitend voor de bemanningsleden in de exploitatiewijze B. In de exploitatiewijzen A1 en A2 moeten voor elk bemanningslid het begin en het einde van de rusttijden van elke dag gedurende de reis worden genoteerd.

Daarnaast moet u de kolommen 8, 12 en 13  telkens weer invullen bij elke wisseling van de bemanning bij de desbetreffende datum:

  • In kolom 8 vult u het nummer in van het dienstboekje of vaarbevoegdheidsbewijs wanneer de bemanning voor de eerste keer aan boord komt. En vervolgens ook telkens wanneer deze van samenstelling verandert. Naam en voornaam vult u gedurende de reis elke dag in.
  • In de kolommen 12 en 13 vult u bij wisseling van de bemanning telkens het tijdstip van aan boord of van boord gaan, in. 

Laden en/of lossen

Deze afbeelding illustreert hoe de informatie over laden en/of lossen er in het vaartijdenboek uitziet.
Beeld: ©Inspectie Leefomgeving en Transport

Alle tijd die geen rust is, wordt als arbeid aangemerkt. Rusttijd is de tijd waarin een bemanningslid geen taak verricht, of daartoe verplicht is. Bewaking en het toezicht op een stilliggend schip worden hier niet beschouwd als taak. Bijvoorbeeld: als uw bemanningsleden helpen bij het laden en/of lossen, telt dat als arbeid (taak). In dit geval kan niet voor de gehele bemanning rust worden ingevuld in kolom 9 (rusttijden van de leden van de bemanning), zodra ze bijvoorbeeld in Rotterdam stilliggen. Ook is het gebruikelijk om in een stad, bijvoorbeeld Rotterdam, in verschillende havens te laden en/of lossen. Dus moet u het varen van haven A naar haven B ook invullen in het vaartijdenboek.

Weekend, vrij of tijdelijk geen nieuwe reis

Vaartijdenboek weekend, vrij of tijdelijk geen reis

Ook als het schip niet vaart, is het mogelijk om arbeid te verrichten aan boord (bijvoorbeeld onderhoud). Maar als kolom 9 - rusttijden van de leden van de bemanning - per bemanningslid wordt ingevuld, is het duidelijk of er op de desbetreffende dag(en) arbeid is verricht of rust is genoten.