Vastzetten lading

Lading moet goed vastgezet worden. Want wanneer lading gaat schuiven of vallen, kunnen situaties ontstaan die de veiligheid in gevaar brengen.

Lading in vrachtauto’s is voortdurend onderhevig aan allerlei krachten die veroorzaakt worden door het rijden over slecht wegdek, noodstops, uitwijkmanoeuvres, enzovoorts. De wrijving tussen de lading en laadvloer is in veel gevallen niet voldoende om de lading op zijn plaats te houden.