Mag een transport voor afval een andere route of andere grensovergang nemen dan aangegeven staat op de kennisgeving?

Op het kennisgevingsdocument mag per land slechts 1 grensovergang van binnenkomst en 1 grensovergang van uitgang worden aangegeven. Het is niet toegestaan op eigen initiatief uit te wijken naar een andere grensovergang of grensovergangen. Moet u vanwege onvoorziene omstandigheden een andere grensovergang gebruiken? Dan moet u hiervoor van tevoren toestemming vragen.

Route naar en vanaf grensovergang

U moet 1 route van de transporten tussen de inrichting van de kennisgever en de grensovergang en van de grensovergang naar de inrichting van de ontvanger opgeven. Behalve de grensovergang(en) wordt de route per individueel transport niet als dwingend gezien. De transporteur kan dus binnen Nederland, afhankelijk van de omstandigheden, zijn route naar en vanaf een grensovergang bepalen.

Als buiten Nederland van de route per individueel transport wordt afgeweken, is het aan de betrokken autoriteit om daar wel of niet mee in te stemmen.

Tijdelijk een andere grensovergang

Kan de opgegeven grensovergang door onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet worden gebruikt? Dan moet de kennisgever toestemming vragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en aan de autoriteit van het andere land om tijdelijk een andere grensovergang te gebruiken. Neem in dat geval telefonisch contact op met de ILT: telefoon 088 489 00 00.

Structureel een andere grensovergang

Wilt u als kennisgever de transporten structureel via een andere dan de opgegeven grensovergang uitvoeren? Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u een ander transportmiddel inzet. Dan moet u toestemming vragen aan de ILT en de andere autoriteit(en) om gebruik te maken van de andere grensovergang (artikel 17 van Verordening (EG) 1013/2006 (EVOA). Het wijzigen van een grensovergang kan via de website van de ILT.

Andere grensovergang en nieuwe landen van doorvoer

Leidt de gewijzigde grensovergang tot een route door landen waarvan de bevoegde autoriteit niet betrokken was bij de kennisgeving? Dan moet u een nieuwe kennisgeving indienen.