Hoe wordt de Eural-code van een afvalstof bepaald?

De verschillende soorten afvalstoffen worden in de Europese afvalstoffenlijst (Eural) gedefinieerd door een code van 6 cijfers. Wanneer het gaat om een gevaarlijke afvalstof dan wordt een asterisk (*) toegevoegd.

De eerste 2 cijfers verwijzen naar een proces dat als hoofdstuk is opgenomen. Het hoofdstuk waarin een afvalstof valt, kunt u in de Eural opzoeken door te zoeken naar de herkomst van de afvalstof.

Wanneer het hoofdstuk bepaald is, moet binnen het hoofdstuk het subhoofdstuk worden vastgesteld. De volgende 2 cijfers verwijzen naar het subhoofdstuk (een deelproces). De laatste 2 cijfers van de Eural-code verwijzen naar een afvalcategorie (een afvalstof afkomstig uit dat deelproces).

Stappenplan bepalen Eural-code

De Handreiking Eural bevat een stappenplan waarmee u de hoofdstukken en daarmee de juiste Eural-code voor een afvalstof kunt bepalen.