Afvaltransporten met PFAS naar België voorlopig niet meer mogelijk

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft uit voorzorg geen vergunningen meer af voor transporten met PFAS-houdend afval dat bestemd is voor verwerking bij de Belgische afvalverwerker Indaver. Ook eerder afgegeven EVOA-kennisgevingen (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) worden ingetrokken door de ILT. Afvaltransporten vanuit Nederland naar Indaver kunnen dan niet meer plaatsvinden.

Een aantal ILT-wagens staan aan de zijkant van een parkeerplaats. Aan de andere kant van de parkeerplaats staan vrachtauto's.

De ILT komt tot dit besluit nadat zij verschillende signalen uit het veld heeft ontvangen. Na aanvullend onderzoek is de ILT er niet van overtuigd dat het PFAS-houdend materiaal voldoende juist en doelmatig wordt verwerkt bij de Belgische afvalverwerker. Als PFAS houdend materiaal niet juist wordt verwerkt, kan dat risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu. Daarom neemt de ILT uit voorzorg de beslissing om PFAS houdend afval niet meer te laten exporteren naar Indaver voor verwerking.

Correcte afvalverwerking

De ILT heeft vandaag de bedrijven geïnformeerd die een afgegeven vergunning hebben voor afvaltransporten met PFAS naar België. Zij hebben een brief gekregen met het voornemen om de vergunning in te trekken en kunnen hiertegen bezwaar maken. De ILT gaat ook aanvragen voor nieuwe vergunningen afwijzen totdat weer voldoende is aangetoond dat de verwerking juist en doelmatig is.

De betrokken bedrijven zijn als afvalproducent verantwoordelijk voor het vinden van een alternatieve verwerker en/of het veilig opslaan van dit afval. Het is aan de bedrijven om aan te tonen dat er sprake is van juiste en doelmatige afvalverwerking. Pas na het ontvangen van aanvullende informatie zal de ILT de besluiten heroverwegen.