Validatierapport handboek marktwaardering 2022 en kwaliteitswaarborging van het handboek 2023

27-9-2023 – De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert vandaag het validatierapport van het handboek marktwaardering 2022. Hieruit blijkt dat dit jaar de hoogste validatiescore is behaald sinds het bestaan van het handboek marktwaardering. Verder heeft de Aw afspraken met de accountants gemaakt over de kwaliteitswaarborging van het handboek marktwaardering 2023.

Corporaties kunnen volgens het handboek kiezen tussen 2 benaderingen: de basisversie en de full-versie. De basisversie is een modelmatige methodiek om de marktwaarde te bepalen. Bij de full versie kan er op bepaalde taxatieparameters worden afgeweken van de basisversie. Bij de full versie moet echter wel toetsing door een taxateur plaatsvinden. 

Ieder jaar voert ABF/Calcasa een validatie uit op de basisversie. De kernvraag daarbij is of de methodiek en normen van de basisversie leiden tot een goede marktwaardering. Om dit te toetsen gebruikt ABF/Calcasa de marktwaarderingen van corporaties die het vastgoed met de full-versie hebben gewaardeerd. De accountants vragen om een minimale score van 90% binnen een marge van 10% (verschil tussen basis en full). Uit het validatierapport van dit jaar blijkt een score van 95% binnen een marge van 10%. Dat is de hoogste validatiescore die is behaald sinds het bestaan van het handboek marktwaardering.

Kwaliteitswaarborging van het handboek marktwaardering 2023

De accountants hechten grote waarde aan de doorrekening in februari/maart 2024 van een grote groep basisversiecorporaties. Deze en de overige kwaliteitswaarborgen in het proces bieden de accountants voldoende comfort, ook gezien het positieve validatieresultaat van 95% over het afgelopen jaar.