Update basisversie handboek marktwaardering 2022 gepubliceerd

31-3-2023 – De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert vandaag de update van de basisversie van het handboek marktwaardering 2022. Dit werd eerder aangekondigd in het nieuwsbericht van 24 maart 2023

Wat is er gewijzigd in het handboek marktwaardering?

Uit onderzoeken die de Aw door Fakton en ABF/Calcasa liet uitvoeren, bleek dat een aanpassing van de basisversie van het handboek 2022 wenselijk is. In de update van het handboek is de disconteringsvoet aangepast. Het gaat om wijzigingen in de tabellen 33, 36 en 39 van het handboek. Fakton verwacht dat deze aanpassing van de disconteringsvoet in het handboek leidt tot een betrouwbare basisversie marktwaarde en beleidswaarde in alle COROP-regio’s.

Publicatie in de Staatscourant

De Aw publiceert de update van het handboek marktwaarde 2022 voordat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dit in de Staatscourant zet. Dit is op verzoek van stakeholders en met instemming van BZK. Publicatie in de Staatscourant volgt op korte termijn.