Rectificatie toezichtbrief Stichting woningcorporatie het Gooi en Omstreken

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) rectificeert de toezichtsbrief van 27 juli 2023 gericht aan Stichting woningcorporatie het Gooi en Omstreken. Daarnaast actualiseert de Aw het gevraagde herstelplan. De Aw continueert het verscherpt toezicht.

De Aw heeft Stichting woningcorporatie het Gooi en Omstreken vorig jaar onder verscherpt toezicht geplaatst. In een toezichtbrief van 27 juli 2023 zijn de redenen hiervoor uiteen gezet. Naar aanleiding van diverse gesprekken met Het Gooi en Omstreken in de afgelopen periode is aanvullende informatie verkregen. Dit heeft op 26 januari 2024 geleid tot een voortgangsbrief, waarin verschillende aanpassingen zijn opgenomen. De Aw continueert vooralsnog wel het verscherpt toezicht.

De extra informatie heeft geleid tot rectificatie op enkele inhoudelijke punten van de toezichtbrief 2023 en enkele aanpassingen van de eisen van het herstelplan. In de voortgangsbrief van 26 januari 2024 is verder aangegeven dat Het Gooi en Omstreken op een aantal onderdelen van het herstelplan al vooruitgang boekt. De Aw ziet het herstelplan dan ook met vertrouwen tegemoet.