Aw stapt over op risicogericht oordeel over governance

30-06-2021  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stapt per 1 juli 2021 over op maatwerk bij governance-inspecties. Zij geeft alleen nog een oordeel over de beheersing van risico’s. De basis voor het risicogerichte oordeel is het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW, waarin risico’s staan beschreven. Daarnaast neemt de Aw signalen uit het toezicht mee die een risico zijn voor het functioneren van de corporatie. Ook dat past bij de methodiek van het gezamenlijk beoordelingskader.

Met de overstap naar risicogericht toezicht vervalt het algemene oordeel over het voldoen van corporaties aan de criteria voor governance. De Aw gaf op basis van de nota Bouwen aan vertrouwen uit 2017 een algemeen oordeel over een aantal punten uit de governance. De focus lag daarbij op het functioneren van het bestuur, de RvC en hun onderlinge samenhang. Dat waren destijds de grootste knelpunten. Inmiddels voldoen de meeste corporaties in meer of mindere mate aan de criteria op deze onderdelen. Het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW uit 2019 omvat meer onderwerpen en gaat uit van risico’s en het geven van een oordeel over de beheersing daarvan.