Abonnementen Visserij

De kosten van onderzoeken en certificaten van een vissersvaartuig worden jaarlijks met een abonnementsysteem in rekening gebracht.
Het abonnementsysteem hoort bij het schip en staat los van de looptijd van de certificaten.

Eigenaar van de visvergunning betaalt het abonnement

Het abonnement wordt gefactureerd aan de eigenaar die op de visvergunning staat.
Bij koop/verkoop van een schip is de ingangsdatum van de visvergunning de datum voor de eigendomsoverdracht.

Bij de ILT kan nagevraagd worden in welke maand het abonnement gefactureerd wordt. Dit kan meegenomen worden bij onderhandelingen bij de verkoop van het schip.

Teruggave van de kosten van het abonnement is niet mogelijk.

Tarieven Visserij

Het tarief voor onderzoek en werkzaamheden voor de afgifte, vernieuwing of het geldig houden van certificaten voor vissersvaartuigen staat in de Regeling tarieven Transportsector / Zeevaart. Het tarief is onder andere afhankelijk van de lengte van het schip. De tarieven voor certificatenĀ op grondĀ van Marpol vindt u daar ook.

Jaarlijkse inspecties noodzakelijk

Om de certificaten geldig te houden moeten jaarlijks inspecties plaatsvinden. Na goed verlopen (jaarlijkse) inspecties worden de certificaten opnieuw vastgesteld of vernieuwd. Een bedrijfsmatig ingezet zeevissersvaartuig moet aan nationale en internationale regelgeving voldoen. De ILT houdt toezicht op Nederlandse vissersvaartuigen.