Aanvraag meetbrief voor zeegaande (vissers)vaartuigen

Met het formulier ‘Aanvraag meetbrief voor zeegaande (vissers)vaartuigen’ vraagt u een meetbrief aan voor een (vissers)vaartuig. Als uw vaartuig gecertificeerd is om zowel op de binnenwateren als op zee te varen, dan is dit formulier ook voor u bedoeld.

Alleen visserij binnenwateren: geen meetbrief

Als u alleen visserij-activiteiten uitvoert op de binnenwateren, kunt u geen gebruikmaken van dit formulier. Een meetbrief is niet meer nodig. Op de website van RVO vindt u meer informatie. Als u toch een meetbrief wil aanvragen, kunt u dit doen via Beroepsvaart vereiste documenten | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl).

Aanvragen meetbrief voor zeegaande (vissers)vaartuigen