Toezicht spoorbrug Dordrecht met drones

Infrabeheerder ProRail beheert het hoofdspoornetwerk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hier toezicht op. Dat doet de inspectie op verschillende manieren. De ILT kijkt naar de veilige berijdbaarheid van spoorbruggen. Hierbij zet zij ook een drone in. Een ILT-dronepiloot begeleidt de drone met camera veilig langs de brug naar die delen waar een railinspecteur niet of moeilijk kan komen.

Spreker: Rick Stigter (inspecteur rail bij de ILT)

VOICE-OVER: Infrabeheerder ProRail beheert het hoofdspoornetwerk. De Inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT, houdt hierop toezicht. Dat doet de Inspectie op verschillende manieren. Hier in Dordrecht kijkt de ILT naar de veilige berijdbaarheid van de spoorbrug over de Oude Maas.

RICK STIGTER: Ik ben Rick Stigter. Ik ben inspecteur rail. We zijn hier vandaag in Dordrecht. Samen met het droneteam. 

VOICE-OVER: Bij de inspectie van een spoorbrug gebeurt veel. Een ILT-dronepiloot begeleidt de drone met camera veilig langs de brug naar die delen waar een inspecteur niet of moeilijk kan komen. Diverse drone-inspecteurs houden ondertussen de varende schepen in de gaten. De railinspecteur bekijkt live de beelden van de drone en geeft aan waarvan hij foto's nodig heeft of waar de drone nodig is.

RICK STIGTER: Hierbij zijn we aan het kijken hoe de fysieke staat van de brug is. Of er vermoeiing plaatsvindt in het staal, hoe de conservering eruitziet, hoe de brugopleggingen eruitzien, of er scheurvorming in zit, of er stukken beton afgebroken zijn. Je kan daar ook, dat is het mooie van het droneteam, kan je op plekken komen waar je normaal niet kan komen. Je kan op boutje-moertje-niveau inzoomen. Dus je kan ook fijne scheurtjes al vroegtijdig detecteren. En dingen waarnemen die je normaal met het blote oog niet van een afstand kan zien.

VOICE-OVER: Naast deze brug over de Oude Maas inspecteert de ILT in 2022 nog elf andere grote spoorbruggen. Ook analyseert ze de informatie van ProRail over hun beheer en onderhoud van bruggen. Zo werkt de ILT aan veiligheid op het spoor.

BEELDTEKST: Een productie van de Inspectie Leefomgeving en Transport copyright 2022