Pilot inzet drones bij inspecties containerschepen

Start de motoren.

BEELDTEKST: Drone vliegt de lucht in en wordt bestuurd vanaf het schip.

VOICE-OVER: Op zee houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport toezicht op Nederlandse en buitenlandse zeeschepen, hun bemanningen, de rederijen en klassenbureaus.

JAN VAN DEN BOS: We kijken naar de veiligheid van de  schepen, naar de bemanning, naar de effecten op het mariene milieu. En aan boord van dit schip kijken we of we er extra ogen bij kunnen krijgen.

VOICE-OVER: Uiteraard staat de veiligheid centraal, bijvoorbeeld het vastzetten van lading.

JAN VAN DEN BOS: Er zijn ook andere zaken die zo'n dronepiloot kan zien natuurlijk. Of er illegaal geloosd wordt, dat soort zaken.

BEELDTEKST: Containerschip vaart langs.

We controleren de papieren van de bemanning. Maar we controleren bijvoorbeeld ook de stookolie die gebruikt is... en we letten op allerlei aspecten van de veiligheid van het schip. Dat kan natuurlijk best complex zijn. Als je een gastanker hebt, dan heb je hele andere eisen dan bij containers.

VOICE-OVER: In 2022 onderzoekt de ILT of de inzet van een drone met camera het toezicht op zee kan ondersteunen. Er vinden pilots plaats vanaf de wal aan boord van het werkschip van de Kustwacht en van het zeilschip van de Sea Ranger Service. Deze Service leidt jonge mensen op die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en interesseert henvoor een maritieme toekomst.

Op het schip van de Sea Ranger Service vaart een ILT-drone-inspecteur een aantal dagen mee.

JAN VAN DEN BOS: Ik heb het project van de Sea Rangers eigenlijk altijd van ganser harte gesteund. Ten eerste, omdat het een mogelijkheid is om mensen aan het maritieme vak te laten wennen. En het andere is de mogelijkheid om meer plekken te hebben van waaraf we kunnen kijken. Dus ons toezicht te verbeteren en effectiever te maken.

VOICE-OVER: Ook krijgen de jongeren aan boord van het schip informatie van de ILT-drone-inspecteur.

JAN VAN DEN BOS: Je zou kunnen zeggen dat het mes aan twee kanten snijdt.

VOICE-OVER: Zo werkt ILT aan veilig vervoer op het water.

BEELDTEKST: Een productie van de Inspectie Leefomgeving en Transport.