Railinspectie gevaarlijke stoffen Kijfhoek

De ILT houdt toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen op rail. Zij inspecteert de tankwagens op etikettering, nummering en checkt de sluitingen. Hierbij zet de ILT soms drones in, zodat zij mangaten bovenop de tankwagons kan controleren. Regelmatig werken de ILT en Landelijke Eenheid samen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Inspectie ILT Kijfhoek
Sprekers: Arjan Grob (senior inspecteur gevaarlijke stoffen ILT) en Wim Hoogmoed (operationeel specialist gevaarlijke stoffen Landelijke Eenheid Politie)

VOICE-OVER: Op het Nederlandse spoor zorgt de Inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT, dat het vervoer van gevaarlijke stoffen goed geregeld is.

ARJAN GROB: Vandaag zijn we hier op de Kijfhoek voor een gezamenlijke inspectie. Er zijn enkele teams van ILT aanwezig. Er zijn ook collega's van de Landelijke Eenheid van de Politie.

WIM HOOGMOED: We kijken soms als politie wel met een iets andere bril, de opsporingsbril, waar ILT de toezichthouder is. Maar dat neemt niet weg dat we heel veel gezamenlijke dingen doen om onze inspecties ook af te stemmen op elkaar.

ARJAN GROB: We hebben vandaag ook de beschikking over een drone.

VOICE-OVER: De inzet van een drone is nodig om van bovenaf de reservoirwagens te inspecteren. De dronebeelden worden bekeken via een grote monitor. 

BEELD: Arjan Grob kijkt op een scherm met de dronebeelden.

ARJAN GROB: Ja, daar is de volgende.

VOICE-OVER: De drone kan heel nauwkeurig inzoomen op de boven- en zijkant van een reservoirwagen. Zo kunnen de etiketten en kenmerken van een wagon worden gecheckt zonder dat er een inspecteur op het spoor loopt.

ARJAN GROB: De reservoirwagen moet gewoon goed gesloten zijn. Het gevaar bij beladen is, er kan bijvoorbeeld product ontsnappen uit het mangat, dan kan er damp ontsnappen. De trein die rijdt door bewoond gebied en je wil dan niet een damp van gevaarlijke stoffen ruiken.

VOICE-OVER: Iedere dag werkt de ILT aan veilig transport. Er gelden vele internationale regels voor bijvoorbeeld de vervoerder en het materieel. Door inspectie zorgen we er samen voor dat het transport veilig blijft voor vervoerders, omwonenden en het milieu.

BEELDTEKST: Meer weten? www.ilent.nl