Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

Schiphol overschrijdt vooralsnog niet de normen voor het maximum aantal nachtvluchten, de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (emissies), geluid en de veiligheid voor de omgeving (externe veiligheid). In 4 gevallen is echter zonder geldige reden afgeweken van een vertrekroute voor de nacht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de betreffende luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief gestuurd. Dit staat in het Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.