Signaalrapportage: CE-markering consumentenvuurwerk functioneert niet

Het systeem van CE-markering voor consumentenvuurwerk functioneert in de praktijk niet. Deze markering moet het logische gevolg zijn van een correct doorlopen conformiteitsbeoordelingsprocedure. Dat is echter niet het geval, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hierdoor loopt de consument onnodige risico’s bij het afsteken van consumentenvuurwerk met CE-markering. De ILT heeft de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Steven van Weyenberg, hierover geïnformeerd via een toezichtsignaal.